Ventos regioninis parkas

Gumbakių atodanga

Pasiūlyta paskelbti savivaldybės saugomu geologiniu gamtos paveldo objektu. Plotas – 1,238593 ha

Gumbakių atodanga yra dešiniajame Ventos upės krante. Pavasarį atodanga dažnai - veikiama upinių procesų, šoninės erozijos. Joje surasti septyni morenos sluoksniai, kurie priskiriami viršutinio pleistoceno Nemuno ledynmečio Grūdos ir Baltijos stadijoms. Nemuno apledėjimo Grūdos stadijos morena buvo suklota ledyno, slinkusio iš šiaurės rytų į pietų vakarus. Šios morenos petrografinės – mineraloginės sudėties formavimuisi didelės reikšmės turėjo juros sistemos nuogulos ir uolienos. Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos morenos gargždo petrografinė sudėtis rodo, kad morenos stambioji nuotrupinė medžiaga yra suformuota iš eratinės ir tranzitinės medžiagos, ledyno pagriebtos Skandinavijoje iš Baltijos kristalinio skydo ir pakeliui Baltijos kraštuose iš paleozojaus uolienų. Apatinėje dalyje (pilkos spalvos moreninis priemolis) sumažėja kristalinių uolienų ir padaugėja silūro organogeninių klinčių gargždo. Gargždo ilgųjų ašių matavimai rodo, kad Baltijos stadijos metu ledynas slinko iš šiaurės rytų į pietų vakarus.

Amžius (datavimo pagrindas): Kvartero periodas, Nemuno ledynmečio Grūdos ir Baltijos stadijos. Amžius apie 22 - 13 tūkstančiai metų (geologiniai tyrimai).

Unikalumas: Labai reta atvira Nemuno ledynmečio periodo Grūdos ir Baltijos stadijos atodanga.

Vieta: Šiaulių apskritis, Akmenės r. sav., Papilės sen., Augustaičių kaimas, VĮ Mažeikių miškų urėdijos, Papilės girininkijos, miško Kv. Nr.640 skl. Nr.19, Ventos upės dešinysis krantas, Ventos kraštovaizdžio draustinis. Koordinatės: X 426224; Y 6222480 (LKS).