Ventos regioninis parkas

Dabikinė

Ilgis – 37,2 km. Baseino plotas – 387,6 km2. Dabikinė yra pietvakarių Latvijos ir šiaurės vakarų Lietuvos upė, Ventos dešinysis intakas. Prasideda Latvijoje, Duobelės rajone, Ukrių apylinkėse. Teka į pietvakarius, 5 km Latvijos teritorija, toliau Lietuvoje Akmenės rajonu. Žemupyje įkurtas Dabikinės hidrografinis draustinis. Įteka į Ventą 229,4 km nuo Ventos upės žiočių, Mažeikių rajono paribyje, į pietryčius nuo Palnosų. Vidutinis upė nuolydis – 0,61m/km. Debitas – 2,39 m3/s.

Per Ventos regioninį parką upė teka 8,4 kilometro.

Atitekėjusi nuo Akmenės miesto ties kairiajame krante esančiu Dabikinėlės kaimu Dabikinė patenka į Ventos regioninį parką ir į Dabikinės hidrografinį draustinį. Už 400 metrų upe žemyn dešiniajame krante už 750 metrų nuo upės Padvarėlių kaimo žmonių įrengtas slėpiningas Ramybės slėnis su trykštančiu iš gelmių šaltiniu. Didžiąją savo tėkmės per parką dalį upė teka šalia kairiajame krante augančio Viliošių miško. Likus apie 2,5 kilometro iki žiočių netoli kelio į Viliošių kaimo Dabikinės dešiniajame krante kertama Akmenės – Mažeikių r. savivaldybių riba. Apie 100 žemyn upe už paminėto kelio kairiajame upės krante Viliošių senkapio likučiai. Apie 300 metrų iki senkapio dešiniajame upės krante beveik nepastebimo Viliošių piliakalnio liekanos. Likus 1,7 km iki žiočių baigiasi Dabikinės hidrografinis draustinis. Dabikinė per draustinį teka 6,7 kilometro. Toliau link žiočių upė teka po naudojamais geležinkelio ir kelio Mažeikiai – Kuršėnai tiltais, taip pat po seno nenaudojamo tilto liekanomis. Likus 1,1 kilometro iki žiočių Dabikinė teka per Natura 2000 Paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) „Ventos upės slėnis“. Likus 30 metrų iki žiočių Dabikinės vaga išsišakoja. Viena vaga tiesia 30 metrų atkarpa patenka į Venta, kita atšaka plačiu lanku, kurio ilgis 420 metrų linksta į šiaurę ir Ventą pasiekia 200 metrų žemyn Ventos upe.

Dabikinė parke išsiskiria labai dideliu vingiuotumu. Visas upės slėnis labai užpelkėjęs, pilnas įvairiausio ilgio bei formų senvagių, senvagių likučiuose susiformavusių kūdrų. Slėnis mažai paliestas antropogeninės veiklos, todėl pasižymi natūralia turtinga bioįvairove.