Ventos regioninis parkas

Ventos ežeras

Ventos paleoežeras aptiktas ir jo kontūrai nustatyti apylinkių geologinio kartografavimo metu. Jis Ventos apylinkėse driekėsi maždaug prieš 30 tūkstančių metų (Viduriniojo Nemuno laikotarpis). Ventos paleoežeras buvo didelis – apie 77 kvadratiniai kilometrai. Palyginimui – Dusios ežeras užima 23 kv. km, o didžiausias Lietuvoje (dalinai) Drūkšių ežeras – 100 kv.km.

Svirkančių atodangos geologinis pjūvis įtikinamai liudija, kad Viduriniojo Nemuno laikotarpio pabaigoje maždaug prieš trisdešimt tūkstančių metų šio regiono dar nebuvo pasiekęs paskutinysis ledynas, čia plytėjo didelis ežeras, jame klostėsi smėlis, aleuritas. Ventos paleoežero buvimo faktas yra svarbus viso Šiaurės ir Baltijos regiono klimatostratigrafinių įvykių atkūrimui, nes iki šiol Viduriniojo Nemuno laikotarpio paleogeografiją mokslininkai aiškina labai įvairiai ir skirtingai. Teigiama, pavyzdžiui, kad šiuo laikotarpiu kontinentinis ledynas dengė dalį Lenkijos ir Danijos, jo liežuviai siekė Vakarų Lietuvą bei Latviją. Tuo tarpu, Svirkančių bei Purvių atodangų tyrimų duomenys rodo, kad Ventos apylinkėse bei gretimuose kraštuose plytėjo ežeringa miškatundrė, kuri negalėjusi būti visiškai šalia ledyno.