Ventos regioninis parkas

Gumbakių atodanga

Gumbakių atodanga yra dešiniajame Ventos upės slėnio šlaite, apie 3 km prieš srovę nuo Papilės miestelio centro, šalia Gumbakių kaimo.

Atodangos aukštis apie 22 metrus virš Ventos upės vandens lygio. Joje surasti net 7 morenos sluoksniai, kurie priskirtini viršutinio pleistoceno Nemuno ledynmečio Grūdos ir Baltijos stadijoms.

Gumbakių atodangos struktūrinė ir tekstūrinė analizė rodo, kad ją sudaranti moreninė storymė nėra vienalytė. Ji susidarė paskutiniojo Nemuno apledėjimo ledyno dangų glaciodinamikos veikiama ne iš karto, bet dviejų stadijų ir jų fazių metu.

Nemuno apledėjimo Grūdos stadijos morena buvo suklota ledyno, slinkusio iš šiaurės rytų į pietų vakarus. Šios morenos petrografinės-mineraloginės sudėties formavimuisi didelę reikšmę turėjo juros sistemos nuogulos ir uolienos.

Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos morenos gargždo petrografinė sudėtis rodo, kad morenos stambioji nuotrupinė medžiaga yra suformuota iš eratinės ir tranzitinės medžiagos, ledyno pagriebtos Skandinavijoje iš Baltijos kristalinio skydo ir pakeliui Baltijos kraštuose iš paleozojaus uolienų. Apatinėje dalyje (pilkos spalvos moreninis priemolis) sumažėja kristalinių uolienų ir padaugėja silūro organogeninių klinčių gargždo. Gargždo ilgųjų ašių matavimai rodo, kad Baltijos stadijos metu ledynas slinko iš šiaurės rytų į pietų vakarus.