Ventos regioninis parkas

Informacija statybų klausimais

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimais, rengiant statinio projektą Ventos regioninio parko direkcija išduoda specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taikomus konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai.

Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas (specialiųjų reikalavimų prašymo forma pridedama atskirame dokumente).

Taip pat – tradicinės architektūros pavyzdžiai:


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Prašymas spec reikalavimams30613.92 kBAtsisiųsti
Prašymo_forma32023.50 kBAtsisiųsti