Ventos regioninis parkas

Kultūra

Svarbiausios kultūros paveldo vertybės parko teritorijoje yra Papilės I ir II bei Gyvolių piliakalniai, daug senkapių. Įspūdingai atrodo bažnyčios, keturi vandens malūnai, iš kurių įspūdingiausi – Viekšnių ir Augustaičių. Viekšnių kapinėse gausu 18-19 a. lietinių ir kaltinių kryžių. Daubiškių ir Pavirvytės dvarai – su išlikusiais tradicinės medinės architektūros pastatais ir parkais. Ramoniškės kaime stovi koplytstulpis garsiam režisieriui Juozui Miltiniui atminti.

Istorija ir architektūra išsiskiria Papilė ir Viekšniai. Papilėje paskutines savo gyvenimo dienas leido lietuvių tautos žadintojas, istorikas ir rašytojas Simonas Daukantas. Jis čia ir palaidotas, Papilėje stovi jam atminti skirtas paminklas. Viekšniuose žymiems Lietuvos visuomenės ir mokslo veikėjams Mykolui, Vaclovui ir Viktorui Biržiškoms ir jų šeimai pastatytas paminklas.