Ventos regioninis parkas

Gamta

Ventos regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Ventos slėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Parke saugomi unikalūs gamtiniai kompleksai. Šiuos kompleksus sudaro Ventos, Virvytės, Dabikinės paupių salpinės bei stepinės pievos ir tas pievas supantys brandūs eglynai bei drebulynai. Visa Ventos upės baseino dalis, kuri patenka į Ventos regioninį parką, pasižymi turtinga biologine įvairove bei didele gamtinių sąlygų, floros ir faunos gausa. Čia auga meškiniai česnakai, vyriškieji bei šalmuotieji gegužraibiai, gyvena mažieji ereliai rėksniai, žaliosios meletos, juodieji gandrai, gausu įvairios entomofaunos.

Nemažiau vertingos yra Uogio upelio pakrantėse susiformavę spygliuočių ir lapuočių miškais apsuptos pievos. Pauogio pievos ir miškai pasižymi ypač didele gamtinių sąlygų įvairove, augalijos bei gyvūnijos gausa. Uogio upelio teritorijoje aptinkama per 300 aukštesniųjų augalų rūšių, 48 paukščių bei apie 300 vabalų rūšių. Šis kompleksas unikalus čia gausiai augančiais mažaisiais, vyriškaisiais ir šalmuotaisiais gegužraibiais, čia aptinkami mažieji ereliai rėksniai, juodieji gandrai.

Gausia paukščių ir vabzdžių faunos įvairove stebina Užpelkių – Avižlio upelio lapuočių bei spygliuočių miškai, tarp jų įsiterpusios pievos. Užpelkiuose bei prie Avižlio randamos dėmėtųjų gegūnių, vyriškųjų bei šalmuotųjų gegužraibių populiacijos, vienintelė parke sibirinių vilkdalgių augavietė. Čia taip pat gausu retų vandens, pelkių ir miško paukščių.