Ventos regioninis parkas

Naujienos
2022.02.10
Saugomų teritorijų produkto ženklas suteiktas žolininkės - vaistininkės J. Balvočiūtės ūkiui!

Kiekviena saugoma teritorija turi savo produkto ženklą, kurį speciali ženklo komisija suteikia išskirtiniams tos vietovės produktams ir paslaugoms. Tai – darnūs produktai ir paslaugos, kurie ne tik saugo vietos gamtą ir puoselėja kultūrą, bet ir prisideda prie tos teritorijos gerovės bei klestėjimo.
 

Paslaugos teikėjui ar prekės gamintojui nustatomos šios pagrindinės Ženklo suteikimo sąlygos:

1. jo veikla vykdoma saugomoje teritorijoje arba jos buferinėje zonoje, ar besiribojančiose seniūnijose;

2. jis deklaruoja pritarimą valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato steigimo tikslams ir žino jų išskirtinę vertę;

3. jis įsipareigoja vykdyti veiklą, kuri būtų palanki biologinei įvairovei ir tradiciniam saugomam kraštovaizdžiui;

4. jis įsipareigoja vykdyti ekologišką veiklą ir nedaryti neigiamo poveikio aplinkai;

5. jis teikia informaciją apie valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato vertybes ir galimybes jas pažinti;

6. jis lankytojams prieinamoje vietoje eksponuoja Ženklą ir naudoja jį viešoje informacijoje;

7. jis dalyvauja bendroje su valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato direkcija veikloje.

Jadvygos Balvočiūtės produkciją žino ne tik vietiniai gyventojai, bet ir visa Lietuva. Jau daugiau nei 20 metų, Gyvolių kaime, šalia Virvytės upės, ji vadovauja ekologiniam ūkiui, kurio gamybinės patalpos visais metų laikais kvepia džiovintais žolynais. Visos vaistažolės ūkyje užauginamos natūraliu būdu, draugaujant su gamta ir pasitelkiant jos galią. Produkcija taip pat žymima ir tautinio kulinarinio paveldo ženklu, ūkis deklaruojamas ekologinio ūkininkavimo ir „Natura2000“ priemonėms. Nuo šiol produkcija bus žymima ir Ventos regioninio parko produkto ženklu. Tai primasis saugomų teritorijų produkto ženklas, suteiktas Ventos regioninio parko teritorijoje.
 
 
 

 


Atgal