Ventos regioninis parkas

Naujienos
2020.08.19
Gamtotvarkos darbai

Ventos regioninio parko teritorijoje pernai pasibaigė 2017-2019 metais trukęs „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000 teritorijose“ (I) projektas, Akmenės ir Mažeikių rajonuose. Projekto metu buvo atkurtos prastos būklės buveinės, kirsti menkaverčiai krūmai, šienaujama, šalinama susidariusi biomasė. Ekologinio tinklo Natura 2000 paukščių apsaugai „Ventos upės slėnis“ ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose „Purvių kaimo apylinkės“ 27 hektaruose. Darbai tęsiasi ir šiemet, pasirašius bendradarbiavimo sutartį su vietos ūkininku, palaikomos projekto metu atkurtos teritorijos, džiugu, kad prižiūrimi plotai dar padidėjo ir siekia 40 hektarų.

Gamtotvarkiniai darbai atliekami siekiant išsaugoti išskirtas Europos svarbos natūralios buveines  aliuvines ir šienaujamos mezofitų pievas, augalų rūšis, kurios tiesiogiai priklauso nuo žmogaus ūkinės veiklos: raudonoji gegūnė, dėmėtoji gegūnė, vyriškoji gegužraibė, šalmuotoji gegužraibė, raktažolė pelenėlė. Ventos upės slėnyje nuo seno buvo šienaujamos ir ganomos pievos, čia prieglobstį rado griežlė, Lietuvos raudonosios knygos ir ES Paukščių direktyvos I priedo rūšis, jau 2019 metais atliekant valstybinį monitoringą buvo stebimas didesnis skaičius šių retų paukščių, tikimės, kad 2021 metais paukščių aktyvumas dar didės.


Atgal