Ventos regioninis parkas

Naujienos
2019.09.05
Gamtotvarkos darbai

Ventos regioniniame parke šiemet baigiasi „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000 (I) “ projektas Akmenės ir Mažeikių raj., ekologinio tinklo Natura 2000 paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje „Ventos upės slėnis“ taipogi, buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „Purvių kaimo apylinkės“ 27,29 hektarų teritorijoje, kuri suskirstyta į 7 įvairaus dydžio plotus. Džiugu pranešti, kad bendradarbiaujant Ventos regioninio parko direkcijai ir vietos ūkininkams atkurtos gamtinės vertingos buveinės bus ir toliau prižiūrimos.

Vykdant gamtotvarkos darbus prisideda ir miškininkai. Miško paskirties žemėje esančių Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių tvarkymo 3 plotuose, darbus tęsia Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninis padalinys, bus kertami krūmai ir šienaujama žolė.

Gamtotvarkiniai darbai atliekami turint tikslą išsaugoti išskirtas Europos svarbos natūralios buveines tokias kaip aliuvines ir šienaujamos mezofitų pievas, augalų rūšis, kurios tiesiogiai priklauso nuo žmogaus ūkinės veiklos: raudonoji gegūnė, dėmėtoji gegūnė, vyriškoji gegužraibė, šalmuotoji gegužraibė, raktažolė pelenėlė. 

Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje „Ventos upės slėnis” nuo seno buvo šienaujamos ir ganomos pievos, čia prieglobstį rado griežlė, Lietuvos raudonosios knygos ir ES Paukščių direktyvos I priedo rūšis, atviro ar pusiau atviro agrokraštovaizdžio rūšis, taipogi šios pievos yra svarbus Ventos regioninio parko kraštovaizdžio elementas, parodantis per daugelį metų susiformavusį ryšį tarp žmogaus ir gamtos.

2017 metai

2019 metai

2017 metai

2019 metai


Atgal