Ventos regioninis parkas

Naujienos
2019.06.12
Ventos regioniniame parke peri juodasis gandras

Džiugu pranešti, kad  vykdant tikslinę retųjų paukščių lizdaviečių paiešką, daugiau nei po dešimtmečio Ventos regioninio parko teritorijoje užfiksuota perinti juodųjų gandrų (Ciconia nigra) pora. Juodieji gandrai senų miškų gyventojai, lizdus krauna miško gilumoje, priešingai nei baltasis, juodasis gandras vengia žmonių kaimynystės yra ypač jautrus trikdymui. Šių paslaptingų paukščių gausa tiesiogiai priklauso nuo miško naudojimo intensyvumo, greta esančių tinkamų mitybinių plotų. Juodųjų gandrų mažėjimas stebimas visoje Europoje, tai siejama su intensyvia žmogaus veikla ir tinkamų šiai rūšiai buveinių trūkumu, intensyvaus žmonių lankymosi, ir aplinkos taršos. Jei perėjimo metu yra trikdoma juodojo gandro aplinka, paukštis į lizdą negrįžta, jaunikliai žūva. Juodieji gandrai gamtoje išgyvena 18 ir daugiau metų, paprastai lizdai būna ne arčiau kaip per 6 km vienas nuo kito. Rūšis nuo 1976 metų įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, taipogi įtraukta į Berno ir Bonos konvencijų II priedą bei į Europos Bendrijos Paukščių direktyvos I priedą.


Atgal