Ventos regioninis parkas

Naujienos
2019.05.16
Atnaujinti informaciniai stendai Viekšniuose

Ventos regioninio parko darbuotojai šiandien atnaujino informacinius stendus Viekšniuose. Naujieji stendai kviečia susipažinti su Viekšnių apylinkėmis, aplankyti žinomiausias Viekšnių vietas:


1. Viekšnių vandens malūną - kuris yra technikos paminklas. Jį 1897 m. pastatė Pranciškus Lengvenis.. Buvo supiltas pylimas, pastojęs kelią Ventos srovei ir privertęs ją sukti malūno turbiną. Raudonų plytų malūno pastatas išlikęs be didesnių pakeitimų, išlikusi gabaus šio krašto meistro V. Juodeikio 1917 m. pagaminta turbina.


2. Viekšnių Pirmosios vaistinės muziejų - Pačiame Viekšnių miesto centre, buvusios aikštės kampe, baltomis langinėmis kviečia užsukti senoji Viekšnių vaistinė. Manoma, kad tai seniausias Viekšnių pastatas, statytas XVIII a. Tačiau kaip išsilaikęs. 1859 m. turgavietės kampe provizorius iš Telšių Fiodoras Geldneris (vėliau – Theodor(as) von Göldner(is)) už 1200 sidabrinių rublių įsigijo XVIII amžiuje rabino Abbe Joffes pastatytą namą. Viekšniškė farmacijos įstaiga buvo seniausia šiaurės Žemaitijoje po Palangos ir Telšių vaistinių.


3. Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičiaus memorialinis muziejus. Vienas iš populiariausių ir dažniau lankomų vietų Viekšniuose – aviatoriaus Aleksandro Griškevičiaus memorialinis muziejus, 1981 m. įsteigtas name, kuriame šio įdomaus žmogaus gyventa XIX amžiaus viduryje. Aleksandras Griškevičius laikomas Lietuvos aviacijos pradininku. Jis dirbo raštininku teismuose ir kitose valdiškose įstaigose, o laisvu laiku atsidėdavo skraidymo teorijos ir filosofijos studijoms, projektavo ir, sakoma, pats konstravo skraidymo aparatus.

4. Profesorių M. V. V. Biržiškų memorialinė ekspozicija
. Namas, kuriame gyveno įžymių, Lietuvai daug nusipelniusių trijų brolių profesorių – Mykolo, Vaclovo, Viktoro Biržiškų – šeima, yra atstatytas ant senųjų namo pamatų, palikus dalį autentiškų medžiagų pagal turimą seno namo planą. Dabar čia, buvusiuose Biržiškų šeimos kambariuose, glaudžiasi miestelio biblioteka bei yra įrengta profesorių M. V. V. Biržiškų memorialinė ekspozicija. Muziejaus rinkinį sudaro Biržiškų šeimoje naudoti baldai, knygos, dokumentai, nuotraukos Čia galite susipažinti su profesorių tėvų – daktaro Antano Biržiškos bei jo žmonos muzikės, pedagogės Elžbietos Biržiškienės – šeimos gyvenimu.

5. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Iš kurios pusės į Viekšnius bežvelgtum, akys pirmiausia išvysta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią su dangų remiančiu bokštu. Pastatyta pagal produktyvaus ano meto architekto Kiršteino projektą, daugiau kaip pusantro šimto metų ji yra šio krašto žmonių ramybės ir dvasinės atgaivos šaltinis.

6. Paminklas Vytautui Didžiajam. 1930-07-13 buvo pastatytas (pašventintas) paminklas Vytautui Didžiajam, greta šventoriaus. Paminklo statybą sumanė ir organizavo Viekšnių progimnazijos kapelionas Juozas Stasiulis ir Vytautų klubas. Paminklo autorius Kostas Remeika iš Veiviržėnų. 4 m aukščio, betoninis.

7. Paminklas Biržiškų šeimai. Pagarbą Biržiškų šeimai kraštiečiai išreiškė 1995 m. rugpjūčio 25 d. Viekšnių centre jiems atidengdami paminklą. Tai vienas pirmųjų Lietuvoje paminklų ne atskiram asmeniui, o visai šeimai, kuri savo darbą, talentus paskyrė Lietuvai. Paminklo skulptorius Česlovas Pečiukas.

Atgal