Ventos regioninis parkas

Naujienos
2018.11.08
Gamtotvarkos darbai

Ventos regioniniame parke tęsiasi, gamtotvarkos darbai vykdant „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000 teritorijose“ (I) projektą Akmenės ir Mažeikių raj., ekologinio tinklo Natura 2000 paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje „Ventos upės slėnis“ teritorijoje (1 pav.), buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „Purvių kaimo apylinkės“ (2 pav.) 27,29 hektarų teritorijoje. Džiugu, kad prie gamtotvarkos darbų prisideda ir Vį Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninis padalinys,  kuris vykdo miško žemėje esančių Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių tvarkymo darbus direkcijos nurodytose vietose (3 pav). 

Gamtotvarkiniai darbai atliekami turint tikslą išsaugoti išskirtas Europos svarbos natūralios buveines tokias kaip aliuvines ir šienaujamos mezofitų pievas,  augalų rūšis, kurios tiesiogiai priklauso nuo žmogaus ūkinės veiklos: raudonoji gegūnė, dėmėtoji gegūnė, vyriškoji gegužraibė, šalmuotoji gegužraibė, raktažolė pelenėlė. Ventos upės slėnyje nuo seno buvo šienaujamos ir ganomos pievos, čia prieglobstį rado griežlė, Lietuvos raudonosios knygos ir ES Paukščių direktyvos I priedo rūšis.

  

        1 pav. Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) ties Ventos ir Virvytės santaka įsteigta griežlės apsaugai 

2 pav. Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Ramoniškių kaimas

 3 pav. Europos bendrijos svarbos natūrali buveinė (šienaujama mezofitų pieva) atkuriama girininkijos

 


Atgal