Ventos regioninis parkas

Naujienos
2018.03.29
Rytų Ukrainos saugomų teritorijų atstovų vizitas

Nuo 2016 metų Lietuvos saugomų teritorijų žmonės padeda savo kolegoms iš Rytų Ukrainos saugomų teritorijų, esančių ties pat fronto linija. 2016 ir 2017 metais į Rytų Ukrainą vyko Žagarės bei Ventos regioninių parkų direktoriai, kurie perdavė savo kolegoms ukrainiečiams Lietuvos saugomų teritorijų bei kitų žmonių surinktas būtinas darbui priemones – kompiuterius ir vaizdo kamerą. Materialinė pagalba, kad ir nedidelė, ukrainiečių vertinama, bet dar labiau jie vertina moralinę paramą.

Šių metų kovo 19-29 dienomis Ventos regioninio parko direkcijos iniciatyva, Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacijos kvietimu Lietuvos saugomose teritorijose lankėsi Ukrainos saugomų teritorijų, esančių palei pat fronto liniją, atstovai: trys žmonės iš Meotidos nacionalinio parko ir Ukrainos stepių gamtinio draustinio. Vizito tikslas – supažindinti mūsų kolegas iš Ukrainos su Lietuvos saugomomis teritorijomis, pasidalinti patartimi.

2014 m. rugpjūtį centrinę Meotidos nacionalinio parko būstinę užėmė žmonės lauko uniformomis be skiriamųjų ženklų. Teko skubiai pasitraukti iš okupuotos zonos, paliekant Novoazovsko miestą, taip pat paliekant visą turtą ir materialines- technines vertybes. Parko administracija susidūrė su didžiuliais sunkumais. Iš pradžių sunku buvo rasti naują vietą būstinei, laikinai jie įsikūrė rajono poliklinikos pastate. Trūko elementariausių dalykų – kompiuterių, spausdintuvų, ryšio priemonių, automobilių ir taip toliau... – visa tai liko okupuotoje zonoje. Pusę Meotidos nacionalinio parko užėmė Rusijos okupacinė kariuomenė, kuri, nekreipdama dėmesio į jokius aplinkosauginius reikalavimus, jautriose ir gamtiškai vertingose vietose įkūrė tankų poligoną. Šis nacionalinis parkas – tai vienintelė saugoma teritorija Ukrainoje, kurios dalis yra okupuota.

Meotidos nacionalinio parko steigimo tikslas – Azovo jūros pakrančių ir Belosarajaus nerijos tipinių ir unikalių gamtinių kompleksų išsaugojimas ir racionalus naudojimas.

Ukrainos stepių gamtinis draustinis unikalus savo nepaliesta stepių gamta bei istoriniais- archeologiniais skitų ir sarmatų laikų radiniais.

Šio vizito metu mūsų kolegos iš Ukrainos aplankė net devynis nacionalinius bei regioninius parkus (Dzūkijos ir Kuršių Nerijos nacionalinius bei Nemuno Kilpų, Rambyno, Pajūrio, Žagarės, Ventos, Tytuvėnų ir Neries regioninius parkus), taip pat apsilankė Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje. Ukrainiečiams mūsų saugomos teritorijos bei tas, kas jose nuveikta, padarė didžiulį įspūdį. Jie tikisi bent dalį šios patirties įgyvendinti ir pas save. O patį didžiausią įspūdį jiems paliko Lietuvos saugomų teritorijų rūpestis lankytojais bei vietos žmonėmis.

Vizitą finansavo visuomeninė organizacija - Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija, taip pat parkų direkcijos.


Atgal