Ventos regioninis parkas

Naujienos
2015.07.09
Naktinės pamokos gamtoje Ventos regioniniame parke

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas su Ventos regioninio parko direkcijos darbuotojais tęsiasi – iš karto po Joninių buvome pakviesti dalyvauti griežlės (Crex crex) monitoringe. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme (1997 m.) aplinkos monitoringas apibrėžiamas kaip ,,sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė“. Į monitoringą vyko 6 kl. mokinys Rolandas Vyniautas, biologijos mokytoja Virginija Katkuvienė ir LSMU Veterinarijos akademijos II kurso studentė Eglė Katkutė. Viekšniuose prie Ventos regioninio parko direkcijos pastato dalyvius pasitiko vyriausiasis ekologas Edmundas Nicius. Vyr. ekologas papasakojo, kad griežlės monitoringas vykdomas kas du metus visada tuose pačiuose nustatytuose 75-iuose stebėjimo taškuose. Visa Ventos upės slėnio teritorija, kurioje vyksta griežlės ir tulžio monitoringas, yra įtraukta į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) sąrašus ir priklauso Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendram tinklui ,,Natura 2000“. Įdomiausia, kad griežlės monitoringas vykdomas nuo vidurnakčio iki 3 val. nakties, nes tuo metu griežlių patinėliai griežia aktyviausiai. Lygiai dvyliktą valandą nakties buvome už Palnosų 52-ame stebėjimo taške. Klausėmės ištempę ausis, bet šioje vietoje griežlės neišgirdome. Šis paukštis mūsų šalyje yra nykstantis ir įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Vyr. ekologas sakė, kad labai sumažėjo buveinių, tinkamų gyventi ir perėti griežlėms. Jos slepiasi ne žemesnėje kaip 20 cm žolėje, todėl joms netinka ganyklos su trumpa žole, bet taip pat netinka tręšiamos arba visai neganomos pievos, kuriose žolė būna per daug tanki ir griežlėms sunku prasibrauti, pabėgti nuo plėšrūnų. Taip pat sužinojome, kad griežlė deda nuo 6 iki 12 kiaušinių ir peri apie 19 dienų, o minta įvairiais bestuburiais ir augalų sėklomis. 53-ame stebėjimo taške išgirdome stiprų gergždžiantį garsą. Prisiartinę prie pat Ventos upės, supratome, kad garsas sklinda iš kito kranto, tai yra iš 18-to stebėjimo taško. Per 3 valandas aplankėme keturiolika stebėjimo taškų. Geriausiai griežlę girdėjome 58-ame monitoringo taške, čia ji nė nemanė sustoti ir griežė be paliovos. Apie griežlę sakoma, kad tai nematomas, bet girdimas paukštis. Po šios išvykos griežlės giesmę dabar jau tikrai atskirsime, o kaip ji atrodo, pasidomėjome internete. Šiam straipsniui griežlės nuotraukos paimtos iš http://www.naturephoto-cz.com/. Dėkojame Ventos regioninio parko direkcijai už suteiktą galimybę daugiau sužinoti apie savo krašto sparnuočius, nes šios išvykos metu išgirdome daug įdomių dalykų ir apie kitus paukščius, išgirdome daug įvairių nakties garsų, kuriuos paprasčiausiai pramiegame arba nerandame laiko įsiklausyti.

http://www.sedosgimnazija.lt


Atgal