Ventos regioninis parkas

Naujienos
2014.11.14
Informuojame apie pakeitimus Ventos regioninio parko apsaugos reglamente

Informuojame, kad nuo šių metų lapkričio 12 dienos keičiasi Ventos regioninio parko reglamento nuostatos. Keičiasi šie punktai:

Pakeičiamas 20.6 papunktis ir jis išdėstomas taip:
,,20.6. sodybų gyvenamųjų namų langų rėmai suskaidomi (vizualiai) į keturias ar šešias dalis. Leidžiama dalimis neskaidyti langų rėmų esančių gyvenamųjų namų fasaduose vidinio kiemo pusėje, neapžvelgiamoje nuo gatvės, kelio".

Pakeičiamas 21.1 papunktis ir jis išdėstomas taip:
,,21.1. sodybos pastatų stogų spalva: tamsiai ruda, pilka. Visų rekonstruojamų ar naujai statomų sodybos pastatų stogus rekomenduojama dengti vienodos spalvos ir tekstūros statybos produktais".

 Pakeičiamas 22.1 papunktis ir jis išdėstomas taip:
,,22.1. sodybas leidžiama aptverti ne aukštesnėmis kaip 1,5 m aukščio perregimomis ažūrinėmis tvoromis (vielos, virbų, tašelių, karčių, vytelių). Miestuose ir miesteliuose tvoros gali būti statomos su cokoliu, bet ne aukštesniu nei 15 cm. Horizontalių lentų tvoromis leidžiama tverti sodybų sklypų dalis, kurios yra neapžvelgiamos (nutolusios) nuo gatvių kelių kitų apžvelgiamų vietų".

 Pakeičiamas 22.3 papunktis ir jis išdėstomas taip:
,,22.3. neleidžiama aptverti miškų išskyrus atvejus, kai reikia atkurti pažeistus medynus, gamtos išteklius, išsaugoti gamtotvarkos planuose, saugomų rūšių apsaugos ar tvarkymo planuose nurodytas rūšis ar buveines, kai reikia miško želdinius ir žėlinius apsaugoti nuo laukinių gyvūnų
daromos žalos, kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
Leidžiama tverti atitinkamus pakelių miško ruožus, kai tai yra būtina saugioms eismo sąlygoms keliuose užtikrinti"

 Pakeičiamas 29.3 papunktis ir jis išdėstomas taip:
,,29.3. Viekšnių urbanistiniame draustinyje ir kraštovaizdžio draustiniuose esančių sodybų gyvenamųjų pastatų fasaduose, esančiuose vidinio kiemo pusėje, neapžvelgiamoje nuo gatvės, kelio, leidžiama projektuoti ir įrengti vitrininius langus. Ūkiniuose pastatuose tokių  langų įrengimas draudžiamas. Nerekomenduojama pastatų fasaduose naudoti plastikines dailylentes".

ĮSĄKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 10 D.
ĮSAKYMO NR. 434 ,,DĖL VENTOS REGIONINIO PARKO APSAUGOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 


Atgal