Ventos regioninis parkas

Naujienos
2013.10.14
Ventos deklaracija

Akmenės geologinio paveldo dienos žinia

(Ventos deklaracija)

2013 m. rugsėjo 20 d.

Mes, Akmenės Geologinio paveldo dienos dalyviai:

Pripažistame:

Geologinį paveldą mums davė Žemė, patirdama negailestingus geologinių laikų virsmus.

Tai turtas, kurį gavome tarsi lengvai, bet su patikėjimu, kad jį saugosime, puoselėsime ir turėsime šiandien ir ateityje.

Geologinis paveldas reikalingas mūsų krašto praeities pažinimui ir ateities pokyčių žinojimui.

Geologinis paveldas - tai žinia, kad žemė kito, keičiasi ir kis.

Geologinis paveldas –  ne tiktai turtas mokslui, vietos savasties svarbos supratimui bet ir vietos žmonių naudai.

Mes geomokslininkai – geologinį paveldą ne tik saugome savo užrašuose bet jį ir atrandame ir tokiu pavadiname. Tai mūsų priedermė ir misija.

Karjeruose kasamos naudingos iškasenos yra didžiulis turtas. Karjerai, būdami žemės žaizdos, irgi yra mūsų geologinis paveldas, nors ir skausmingas.

Suprantame ir pabrėžiame ką Akmenė kraštas davė Lietuvai,

Papilės juros uolienų atodangos yra seniausiai Lietuvoje tiriamas geologinis objektas.

Papilės atodangose mokslininkai yra suradę ir aprašę daugiau kaip 300 gyvių  rūšių: foraminiferų, pečiakojų, moliuskų, dygiaodžių, žuvų ir kitų. Amonitų rūšių keliuose moksliniuose pavadinimuose – Indosphinctes (Elatmites) papilensis (Pak.), Binatisphinctes (Okaites) popilanicus (Krenk.), Cardioceras (Plastmatoceras) popilaniense Bod. Astarte (Astarte) papilensis Rotkytė L -  atsispindi Papilės miestelio vardas. Taigi amonitai garsina Papilę visame mokslo pasaulyje.

Ventos upės slėnyje slypi gausi geologinio paveldo įvairovė. Tai - jame esančios atodangos, griovos bei raguvos, eroziniai atragiai, unikalios juros periodo uolienų atodangos. Be to, pavieniai rieduliai, jų sankaupos (pvz. Uogiškiuose, Šemetaičiuose, Gamėnuose) upės slėnyje ir jos vagoje – taip pat upės erozinės veiklos, moreninių darinių išplovimo rezultatas. 

Skatiname ir kviečiame:

Akmenės krašto geologinio paveldo objektus tirti, lankyti ir patirti pažinimo džiaugsmą.

Padėti  suprasti ir  skleisti ir žinias iš praeities;

Vietos žmonėms ir valdžioms gauti kuo didesnę naudą iš geologinio paveldo lankymo ir pažinimo.

Geologinis paveldas turi būti suprantamas vietos žmonėms, kaip jų turtas ir gamtinis naudos šaltinis. Tai geriausias būdas geologinį paveldą apsaugoti.

Sakome:

Čia esame buvome ir būsime, Čia pakviesime savo artimuosius, draugus ir svečius.

Akmenės kraštas - geologinio paveldo parkas. Tik čia jam būti. Tai mūsų pajautimas ir žinia visai Lietuvai.


Atgal