Ventos regioninis parkas

Naujienos
2013.09.12
Fotografijos konkursas "Ventos regioninio parko vertybės"

Skelbiame nuotraukų konkursą, kuris vyks ištisus metus. Kviečiame visus dalyvauti.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotografijos konkursas „Ventos regioninio parko vertybės“ (toliau vadinamas Konkursu) yra skirtas žmonių saviraiškai, kūrybiškumui ir ekologinei savimonei skatinti ir Ventos regioninio parko vertybių propagavimui.

2. Konkursą organizuoja Ventos regioninio parko direkcija.

3. Konkurso tema: „Ventos regioninio parko vertybės“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Skatinti visuomenę domėtis Ventos regioniniu parku, jo gamta ir žmonėmis, gamtos ir kultūros objektais.

5. Ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, saviraišką ir kūrybiškumą, paremtą savo krašto suvokimu.

6. Meniškai pavaizduoti Ventos regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

7. Propaguoti Ventos krašto gamtines ir istorines vertybes.

8. Atskleisti Ventos krašto grožį visais metų laikais.

9. Surinkti nuotraukas būsimai Ventos regioninio parko lankytojų centro ekspozicijai.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Konkurse gali dalyvauti visi fotografai – mėgėjai.

11. Konkursas vyks iki 2014 rugsėjo 1 d. Jis vyks keturiais etapais, siekiant atskleisti Ventos regioninio parko grožį visais metų laikais:
11.1. I etapas (rudens) – nuo konkurso paskelbimo iki 2013 m. lapkričio 30 d.;
11.2. II etapas (žiemos) – nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d.;
11.3. III etapas (pavasario) – nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. gegužės 31 d.;
11.4. IV etapas (vasaros) – nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.

12. Po kiekvieno etapo bus skelbiami to etapo nugalėtojai, kuriuos išrinks visi norintys.

13. Konkurso finalinis renginys ir nugalėtojų apdovanojimas vyks 2014 m. rugsėjo 24 d., Ventos regioninio parko įsteigimo dieną. Renginio metu bus eksponuojami geriausi darbai.

14. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami, jų darbai bus publikuojami Ventos regioninio parko internetinėje svetainėje (www.ventosparkas.lt), spaudoje.

IV. KŪRYBOS VERTINIMAS

15. Kūrybą galės vertinti visi norintys – Ventos regioninio parko svetainėje www.ventosparkas.lt ir parko Facebook socialinio tinklo grupės „Venta Regional Park Ventos regioninis parkas“ fotoalbume „Ventos regioninio parko vertybės“. Kiekvienas žmogus galės įvertinti tiek darbų, kiek norės, už kiekvieną darbą balsuodamas vieną kartą.

16. Po 2014 m. rugpjūčio 31 d. visų balsavusiųjų atrinktus geriausius darbus vertins Ventos regioninio parko direktoriaus paskirta komisija.

17. Vertinimo kriterijai: meniškumas, kūrybiškumas, Ventos krašto gamtinės aplinkos suvokimas, gamtos įvairovę, formos ir turinio originalumas.

V. REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS

18. Konkurso dalyviai gali siųsti neribotą kiekį nuotraukų viso konkurso metu (iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.). Visos nuotraukos siunčiamos tik elektroniniu paštu – info@ventosparkas.lt. Siunčiant būtina nurodyti šiuos duomenis: dalyvio vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, kiekvienos nuotraukos pavadinimą (gali būti ir trumpi aprašymai), fotografavimo datą, taip pat parašyti, kad nuotraukos autorius sutinka, kad jo nuotraukos būtų eksponuojamos Ventos regioninio parko svetainėje www.ventosparkas.lt ir kitur, kur jas nusiųs Ventos regioninio parko direkcija, taip pat būtų naudojamos būsimojoje Ventos regioninio parko lankytojų centro ekspozicijoje. Vaizdai nuotraukose turi būti tik iš Ventos regioninio parko. Dalyviai taip pat turi nurodyti slapyvardį, kuriuo nuotraukos bus skelbiamos. Šio slapyvardžio negalima niekam atskleisti. Sužinojus, kad konkurso dalyvis atskleidė savo slapyvardį, jo nuotraukos nebus vertinamos.

19. Nuotraukos turi būti ne mažesnio kaip 2 Mb ir ne didesnio kaip 7 Mb dydžio.
7 Mb dydžio.


Atgal